blog-post image

Kinh tế chia sẻ tạo thêm nhiều giá trị.

Nhà bạn còn nhiều chỗ trống trong khi nhiều người vẫn chưa có chỗ ở. Do đó kết nối để người dư chia sẻ cho người thiếu sẽ tiết kiệm cho người thiếu và thêm thu nhập cho người dư nhưng xã hội không phải có thêm nhiều công trình xây dựng. Dùng công nghệ kết nối bằng vài cú vuốt trên điện thoại là tạo nên một lĩnh vực cho thuê nhà kiểu mới.

Có người mua xe hơi nhưng đi không nhiều mà các chi phí cho nó vẫn vậy. Trong khi đó nhiều người không mua nhưng lại có nhu cầu dùng xe hơi và kết nối hai bên này giúp cho người có xe khai thác hết công suất của xe hơi và tiết kiệm cho người chưa có xe. Dùng công nghệ kết nối bằng vài cú vuốt trên điện thoại là tạo nên một lĩnh vực cho thuê xe kiểu mới có chi phí rẻ nhất.

Nhiều người cần nhân sự trong một thời điểm nào đó nhưng khó khăn trong việc tìm kiếm, trong khi đó có rất nhiều người thất nghiệp thời vụ hoặc họ có công việc nhưng vẫn có nhiều thời gian rãnh rổi. Kết nối những người này lại với nhau bằng công nghệ là giải quyết được vấn nạn của xã hội

Nhiều doanh nghiệp có sẵn nhà xưởng nhưng vì lý do nào đó không xài hết công suất và nhân công đang thiếu công ăn việc làm, trong khi một số nhà khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh lại cần nhà xưởng để sản xuất sản phẩm của mình và vì lý do tài chính, vì lý do tham vấn thị trường nên họ chưa đầu tư nhà xưởng cho riêng mình. Kết nối những doanh nghiệp này lại với nhau bằng công nghệ tạo nên nhiều lợi nhuận cho xã hội trong khi không phát sinh quá nhiều chi phí.